.

TopList

TOPlist

Výměna brzd.desekv shimanoBR-m525

Výměna brzdových desek v Shimano BR-M525

V předcházejícím článku „Montáž třmenu kotoučové brzdy Shimano BR-M525“ jsme si ukázali jak správně nainstalovat 525tku. Časem ale přijde řada i na výměnu brzdových desek a proto je zde toto pokračování, pomocí něhož by to neměl být výraznější problém.

Brzdové desky jsou jedny z prvních v řadě, které mají lví podíl na brzdném účinku. Vyměnit je nemusíte pouze v případě, když se Vám sjedou původní, ale také v případě nespokojenosti s originálními deskami.
Možnost koupě nových desek v sobě skrývá určitou alchymii, která vydá na samostatný článek, na který se můžete také těšit.


Kdy měnit:

- pokud jsou desky sjety na 0,5mm
- pokud přítlačná pružina mezi deskami zasahuje do kotouče


Jak měnit:

525.jpg(34 kb)
 1. Sundejte kolo z rámu a demontujte brzdové desky tak, jak je znázorněno na obrázku.
 2. Očistěte písty a jejich okolí.
 3. Nastavte brzdovou páku tak, aby byla rovnoběžně s terénem a poté sejměte víčko nádržky
 4. Píst posuňte zpět co možná nejdále, přičemž dávejte pozor, abyste s ním neotáčeli. (Určité množství oleje v této chvíli vytéct z nádržky, proto mějte připraven hadr)
 5. Namontujte nové brzdové desky a potom rozpěrnou podložku.
 6. Stiskněte několikrát brzdovou páku a zkontrolujte, zdali nejde ztuha.
 7. Odstraňte rozpěrnou podložku, nasaďte kolo a zkontrolujte, zdali třmen nezasahuje do kotouče. Jestliže zasahuje, třmen seřiďte podle tohoto návodu
 8. Zkontrolujte, zda se navzájem nedotýkají rotor a brzdové desky a poté překontrolujte hladinu oleje (v případě potřeby olej dolijte). Pak nasaďte víčko nádržky.
 9. Brzdovou páku vraťte do původní polohy.


Nastavení pístů:

Třmenový mechanismus je vybaven dvěma písty. Jestliže tyto písty nepracují správně nebo jsou nerovnoměrně vysunuté nebo se brzdové desky dotýkají kotouče, nastavte písty pomocí následujícího postupu:
 1. Sundejte kolo a demontujte brzdové desky. Očistěte písty a jejich okolí a nastavte brzdovou páku tak, aby byla rovnoběžně s terénem a poté sejměte víčko nádržky.
 2. Zatlačte píst rovně a dozadu tak, abyste jej neohýbali. (Určité množství oleje může v této chvíli vytéct z nádržky.)
 3. Namontujte brzdové desky a poté rozpěrnou podložku.
 4. Stiskněte několikrát brzdovou páku tak, aby se tyto písty přesunuly do počátečních poloh.
 5. Odstraňte rozpěrnou podložku, nasaďte kolo a zkontrolujte, zda třmen nezasahuje do rotoru. Jestliže zasahuje, třmen seřiďte s použitím postupu uvedeném v části "montáž třmenu".
 6. Po kontrole hladiny oleje nasaďte víčko nádržky.
 7. Brzdovou páku vraťte do původní polohy.


Závěr:

Při seřizování Vám přeji hodně štěstí a silné nervy - mnohdy bývá seřízení kotouče nadlidský výkon a někdy se škrtání prostě nezbavíte. V tu chvíli může, ale také nemusí, přijít na řadu hrubá síla. Nechceme Vás však nabádat k mlácení kladivem do kotouče či k jeho ručnímu přihýbání, pouze k zamyšlení se nad problémem - pokud máte křivý kotouč, stěží budete mít kotoučovku, která je absolutně tichá. S případným použitím síly si již ale musíte poradit sami - s tímto oficiální návody nepočítají.

Převzato z www.bajk.cz

 
rockmachine.webgarden.cz by Zdeněk Bárta (c) copyright 2006-