.

TopList

TOPlist

Jak si správně nastavit sedlo a řídítka

Sedlo by mělo být tak vysoko, aby cyklista dosáhl chodidlem na pedál, s nohou nepatrně pokrčenou v koleně a bez vychýlení v bocích, přitom je pedál v nejnižší poloze. Mírně pokrčená noha dokáže provést více svalové práce, než noha příliš napjatá. Co se týče nastavení sklonu sedla, pak zde je možné mít jak mírný sklon nahoru, tak dolů směrem k řídítkám. Nejčastější je poloha vodorovná bez sklonu . Sedlo lehce skloněné dolů zmírní přenos otřesů z rámu kola na tělo a sedlo nakloněné naopak vzhůru je odlehčením pro paže. Co se týče vzdálenosti sedla od řídítek, tak se volí podle pravidla, že svislá osa spuštěná z kolena protne osu pedálu s klikou v přední poloze. Posunutí sedla ovlivní hlavně šlapání. Při posunutí sedla dozadu se usnadní šlapání s menším silovým účinkem. Při posunutí sedla dopředu je šlapání namáhavější, ale sílá na pedály větší, proto je posun sedla dopředu vhodný pro táhlá strmá stoupání, která vyžadují šlapat velkou silou. Nastavení řidítek je možné dle výšky a vyložení představce. Výšku řídítek volíme tak, aby horní plocha řídítek byla o 2 až 5 cm níže než je horní plocha sedla ve vodorovné poloze. Nižší výška řídítek se požívá pro sportovní účely, řídítka výše položená jsou výhodná pro svůj lepší jízdní komfort. O vzdálenosti řídítek od sedla lze říci, že je daná vyložením představce a určující je délka trupu a paží. Měla by odpovídat sklonu trupu při mírně pokrčených pažích k vodorovné rovině asi 50 °. Při větším sklonu dopředu je pozice pro cyklistu méně pohodlná, má i své přednosti v lepší práci nohou a aerodymamičtější poloze, což je pro horskou cyklistiku nepodstatné. Minimální šířka řídítek se volí tak, aby paže nesvíraly hrudník. Širšími řídítky se lépe udržuje směr jízdy v nízkých rychlostech a jsou pohodlnější. Užší řídítka zase lépe reagují na změnu směru jízdy.

 
rockmachine.webgarden.cz by Zdeněk Bárta (c) copyright 2006-