.

TopList

TOPlist

Co pak je to za čísla

Tak i takových diskusí jsem byl svědkem, takže mně to nedalo a zkusím ukázat jak to vlastně s těmi hliníkovými slitinami je. Tabulku, kterou zde vidíte berte trochu s rezervou, protože nezáleží jen na tom z čeho je součást vyrobena, ale i na výsledné konstrukci, která může evlastnosti použitého materiálu využít nebo naopak úplně zatlačit do pozadí. Například u rámů jsou výhodné různé zesilující pláty, provedení svarů nebo oproměnlivá tloušťka stěn a jejich (technologie) tvarování.


Zkoušky tahem:

Protože je třeba ověřit jakost použitého materiálu a jeho vlastnosti byly zavedeny zkoušky. Z těch nejdůležitějších se zmíním o tahové zkoušce. Z dalších zkoušek uvedu namátkou tlakovou, zkoušky rázem, ohybem, zkoušky tvrdosti a další zkoušky. Pevnost tahu jednou z důležitých veličin, podle které se můžeme orientovat v materiálech pro konstrukci a určit, které je pro určitou aplikaci vhodný a který ne. Pro nás cyklisty mají tyto hodnoty význam spíše ilustrativní a srovnávací, protože si těžko budeme pro svůj rám vybírat tu či onu slitinu a navíc výsledné vlastnosti dosti podstatně závisí na dalším zpracování. Přesto by k tabulce bylo dobré říci pár věcí, aby bylo alespoň zhruba jasné jak se k naměřeným hodnotám došlo.


Tahová zkouška je prakticky nejpoužívanější statická zkouška a používá se téměř u všech technických materiálů. Zkouška spočívá v deformaci zkušební tyče tahovým zatížením, obvykle do lomu, za účelem stanovení jedné, nebo více mechanických vlastností, potřebné pro volbu materiálu a výpočet rozměrů součástí. Připravená zkušební tyčinka se upne do čelistí trhacího stroje a zatěžuje předepsanou rychlostí.Přitom se sleduje grafický záznam závislosti prodloužení na zatěžovací síle až do přetržení.


vzorce_2.jpg(28 kb)

tycka.jpg(7 kb)


 Al slitiny 

Pevnost vtahu
 (Mez pevnosti v tahu) 
 Tvrdost   Mez kluzu   Al   Cr   Cu   Fe   Mg   Mn   N   S   Ti   Zn   Zr 
  [MPa] [BR] [MPa] % % % % % % % % % % %
2014-T6 539,23 135 463,08 93.5   4.4   0.5 0.8   0.8      
2024-T4 524,62 120 362,31 93.5   4.4   1.5 0.6          
2124-T351 524,62 120 362,31 93.5   4.4   1.5 0.6          
5056-H18 485,38 105 452,31 94.76 0.12     5.0 0.12          
6061-T6 346,15 95 306,92 98.1 0.020     1.0 0.28   0.6      
6063-T5 206,15 60 161,54 98.9       0.7     0.4      
6063-T6 267,69 60 240,00 98.9       0.7     0.4      
6063-T832 323,85 95 301,54 98.9       0.7     0.4      
6066-T6 440,77 120 403,85 95.8   1.0   1.1 0.8   1.3      
6101-T6 245,38 71 217,68 98.9       0.6     0.50      
7001-T6 753,08 160 697,69 87.24 0.26 2.1   3.0         7.4  
7005-T6 390,77   323,85 93.35 0.13     1.4 0.45     0.03 4.5 0.14
7050-T74 569,23 142 502,31 78.36   2.3   2.2         6.2 0.12
7072-H113 83,85 - - 99                 1.0  
7075-O 256,92 60 116,92 90.07 0.23 1.6   2.5         5.6  
7075-T6 636,15 150 563,85 90.07 0.23 1.6   2.5         5.6  
7175-T736 613,85 145 541,54 90.07 0.23 1.6   2.5         5.6  
7178-T6 675,38 160 602,31 88.477 .023 2.0   2.7         6.8  
8001-H18 223,08 - 206,15 98.3     0.6     1.1        
                           
Ti slitiny Pevnost vtahu Tvrdost Mez kluzu Al Cr Cu Fe Mg Mn N S Ti V Zr
  [MPa] [BR] [MPa] % % % % % % % % % % %
CPTi70 615,38   538,46                      
Ti6Al4V 1030,77   1115,38 6               90 4  
Ti6Al4V 1030,77   969,23 6               90 4  
Ti3Al2.5V 723,08   646,15 3               94.5 2.5  
Ti3Al2.5V 1015,38   884,62 3               94.5 2.5  


Vysvětlivky:

MPa - Mega Pascall (jednotka tlaku/tahu)
BR - (hardness Brinell)jedna z jednotek pro tvrdost (také se určuje tvrdost podle Rockwella či Vickerse)
T xxx a H xxx - označení pro tepelné opracování materiálu


Závěr:

Ať už jste si z totho článku odnesli cokoli, tak snad alespoň nějakou rámcovou přestavu o pevnosti jednotlivých slitin máte a pokud Vás problematika zaujala, tak zkuste Lexikon technických materiálů, kde jsou i další možná národní značení a normy. Pokusím se nezůstat jen u tohoto článku, protože znalostí o materiálech, ze kterých je bike vyroben není myslím nikdy dost.


Převzato z www.bajk.cz

 
rockmachine.webgarden.cz by Zdeněk Bárta (c) copyright 2006-